Samochody ciężarowe z HDS pełnią ważne funkcje. Poza transportem towarów ciężkich i wielkogabarytowych, służą również do załadunku oraz rozładunku przewożonych materiałów. Wykorzystuje się je na placach budowy, podczas prac leśnych czy w rolnictwie. Czy wszystkie te funkcje sprawiają, że HDS to pojazd specjalny? Co decyduje o przypisaniu pewnym maszynom tego miana, a skreśleniu z listy innych?

Czym jest HDS i jakie pełni rolę?

Skrót HDS pochodzi od nazwy hydrauliczny dźwig samochodowy. Jest to samobieżny dźwig i żuraw, osadzony na dużym samochodzie ciężarowym. Często pojazd taki zaopatrzony jest w pojemną skrzynię załadunkową. Wysięgnik zakończony hakiem może pracować w poziomie i pionie. Kiedy HDS wykorzystuje się do pracy przy wycince leśnej, hak zastępowany jest specjalnym chwytakiem, który umożliwia przenoszenie drewna. Samochodem z HDS przewozi się maszyny rolnicze i budowlane. Służy także do rozładunku ciężkich materiałów, np. na placach budowy, do montażu elementów, które trzeba umieścić na dużej wysokości czy do przemieszczania towarów ciężkich w miejsca trudno dostępne.

Pojazd specjalny – co to oznacza?

Miano pojazdu specjalnego przypisuje się na podstawie art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym. Stwierdza się tam, że jako specjalny można zakwalifikować taki pojazd, który przeznaczony jest do wykonywania określonej funkcji, powodującej konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. Potwierdzeniem zakwalifikowania pojazdu jako specjalny jest stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Dokonuje go starosta powiatowy, opierając się na świadectwie homologacji. Kwestie związane z rejestracją pojazdów specjalnych są przyczyną częstych sporów między ich właścicielami, a urzędnikami. Zdarza się, że w nieoczywistych sytuacjach sprawę musi rozstrzygać sąd.

Czy HDS to pojazd specjalny?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2014 roku, za pojazd specjalny uznaje się taki, który wykonuje czynności na drodze (polewaczki) lub zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg (pługi odśnieżne, piaskarki). Do kategorii tej zaliczono również pojazdy służące do prowadzenia określonej działalności, takiej jak warsztaty naprawcze, laboratoria techniczne czy ruchome kina. I wreszcie, to co nas najbardziej interesuje, miano pojazdu specjalnego przypisano ruchomym urządzeniom, takim jak koparki, dźwigi i żurawie. Na tej podstawie oraz po dokładnym przeanalizowaniu funkcji, jakie pełnią samochody z dźwigiem hydraulicznym, można uznać, że HDS to pojazd specjalny.