Wymiary i masy pojazdów ciężarowych podlegają regulacjom prawnym. Celem wprowadzenia regulacji są zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ochrona infrastruktury dróg. Jeżeli prowadzisz firmę transportową, jesteś kierowcą ciężarówki lub spedytorem, powinieneś doskonale znać te normy. Tym bardziej, że są one kontrolowane przez służby drogowe. 

Wymiary samochodów ciężarowych – co trzeba wiedzieć?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. określa wymagania techniczne dla pojazdów drogowych w Polsce, w tym ciężarowych. Wymuszają one obowiązkowe badania pojazdów ciężarowych, przeprowadzane tylko przez akredytowane laboratoria. Zasady obejmują również procedury oceny zgodności pojazdów z normami prawnymi. 

W dostosowaniu pojazdów pod kątem ich wymiarów ważne jest zrozumienie niektórych zagadnień. I tak zespół pojazdów definiowany jest jako grupa pojazdów połączonych w celu przemieszczania się jako jedność. Nie dotyczy to jednak pojazdów do holowania. 

Należy też wiedzieć, czym różni się przyczepa od naczepy. Przyczepa to pojazd bez silnika – można ją łączyć z innym pojazdem. Naczepa jest częścią pojazdu silnikowego i obciąża ten pojazd. 

Dopuszczalna długość pojazdu ciężarowego 

Pojedynczy pojazd ciężarowy nie może mieć więcej niż 12 metrów długości. Kombinacja pojazdu samochodowego i naczepy – 16,5 metra długości, a zespół dwóch pojazdów 18,75 metra. W przypadku zespołu składającego się z trzech pojazdów maksymalna długość wynosi 22 metry. Dla pojazdów przekraczających ten wymiar, wymagane jest każdorazowo indywidualne zezwolenie.

Szerokość i wysokość pojazdu ciężarowego 

Maksymalna szerokość pojazdu ciężarowego wynosi 2,55 metra. Nieco więcej szerokości (2,60 metra) może mieć pojazd izotermiczny – chłodniczy lub mroźniczy. Całkowita szerokość, łącznie z ładunkiem, nie może przekraczać 3 metrów, przy czym ładunek może wystawać do 23 cm z każdej strony. Natomiast maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdu wynosi 4 metry.

Masa całkowita pojazdów ciężarowych – kluczowe informacje

Wymagania dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) są ściśle regulowane przez przepisy krajowe lub regionalne. Zależą też od specyfikacji danego pojazdu. Samochody ciężarowe mają różne konstrukcje, które determinuje ilości osi. Dopuszczalna masa całkowita składowego zespołu pojazdów nie może przekraczać dla pojazdu pojedynczego: 

  • 10 t – przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy,
  • 18 t – przyczepy o dwóch osiach z wyjątkiem naczepy,
  • 24 t – przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy, 
  • 28 t – zespołu pojazdów mającego trzy osie,
  • 40 t – zespołu pojazdów złożonego o co najmniej 5 osiach,
  • 28 t – o liczbie osi nie większej niż cztery,
  • 40 t – o liczbie osi większej niż cztery. 

Przekroczenie jakiegokolwiek parametru powoduje, że przejazd takiego pojazdu traktowany będzie jako nienormatywny.

Podsumowanie

Wymiary samochodów ciężarowych mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. Po pierwsze, pojazd o odpowiednich wymiarach jest stabilny, co zmniejsza ryzyko wypadków. Po drugie, zgodność z wymiarami pomaga zapobiegać uszkodzeniom mostów czy tuneli. Po trzecie, regulacje dotyczące wymiarów mają zapewnić, że pojazd jest odpowiednio przystosowany do rodzaju nawierzchni dróg i autostrad. Należy pamiętać, że niewłaściwe wymiary samochodu ciężarowego mogą skutkować konsekwencjami prawnymi, takimi jak mandaty.