Myślisz o pracy jako operator HDS? Dowiedz się, jakie uprawnienia musisz zdobyć, aby wykonywać wspomniany zawód. W naszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat warunków, jakie powinien spełniać kandydat. Zachęcamy do lektury! 

Czym jest HDS? 

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest transport HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, inaczej żuraw przeładunkowy. To pojazd ciężarowy z zainstalowanym żurawiem przeładunkowym. Takie pojazdy umożliwiają sprawny i bezpieczny transport różnego typu ładunków, przede wszystkich tych o dużej wadze, najczęściej wynoszącej kilka, a nawet kilkanaście ton. Dźwigi HDS wykorzystywane są w budownictwie, rolnictwie, przemyśle leśnym i innych branżach. Umożliwiają transport maszyn rolniczych i przemysłowych, pustaków, cegieł, kontenerów, różnego typu urządzeń. 

Szerokie zastosowanie żurawi sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na operatorów takich maszyn. Jakie uprawnienia musi mieć osoba, aby mogła obsługiwać HDS? 

Obsługa HDS – czy konieczne są uprawnienia 

HDS, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku, podlega dozorowi technicznemu. Aby obsługiwać wspomniane maszyny, należy odbyć specjalny kursu. Po ukończeniu kursu, należy uzyskać pozytywny wynik z egzaminu zdawanego przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Na temat uprawnień koniecznych do samego prowadzenia samochodu z żurawiem, przepisy nic nie mówią. Najlepiej jednak, aby kierowca uzyskał zarówno prawo jazdy kategorii C, jak i uprawnienia do obsługi HDS. 

Jakie warunki trzeba spełnić, by obsługiwać HDS? 

Jakie jeszcze warunki musi spełniać osoba chcąca zajmować się obsługą HDS? Przede wszystkim o takie uprawnienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie, mające minimum wykształcenie podstawowe. Warunkiem koniecznym jest także prawo jazdy kategorii C. 

Kandydat musi także przejść badania lekarskie. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, u których lekarz nie stwierdził przeciwwskazań. 

Kurs i egzamin na HDS 

Kurs na HDS umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne podczas obsługi HDS. Kursanci zapoznają się z obsługą żurawi, ich budową, działaniem, z zasadami eksploatacji, z zasadami bhp i innymi, ważnymi zagadnieniami. Omawiane są też sposoby działania w przypadku awarii, kolizji lub wypadku. Kurs liczy 40 godzin, składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne. Zaświadczenie uprawnia do obsługi różnego typu żurawi – przenośnych, przewoźnych i samojezdnych, nie dotyczy żurawi wieżowych lub szybkomontujących. Dokument jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zaświadczenie zawsze należy mieć przy sobie, podczas obsługi HDS.