Praca z HDS-em – przepisy BHP

Coraz popularniejszy staje się transport ładunków ciężkich. Aby jednak ta usługa została zrealizowana dobrze i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, warto przede wszystkim zlecić ją profesjonalnej firmie, a także użyć do tego tak zwanego transportu HDS. Żurawie przenośne potocznie nazywane HDS-ami, czyli hydraulicznymi dźwigami samochodowymi są powszechnie wykorzystywane między innymi w przemyśle, w budownictwie oraz w leśnictwie. Co istotne, aby jednak można było przeprowadzać odpowiednie prace, konieczne jest zwrócenie uwagi na przepisy BHP. Jak powinny one zatem wyglądać? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Transport HDS – co to jest?

Żurawie przeładunkowe są to maszyny pracujące zarówno w przestrzeniach zamkniętych, na przykład na halach, magazynach, jak i na terenie otwartym. Jeżeli praca  żurawia odbywa się w terenie zamkniętym, warto pamiętać o odpowiedniej wentylacji. Pojazdy te wytwarzają bowiem dość dużo spalin. Osoby przebywające wokół maszyny mogą zatruć się gazami spalinowymi. Pracując natomiast HDS-ami na terenach otwartych, warto pamiętać o tym, że jeśli pojawi się silny wiatr lub burza, należy niezwłocznie przerwać pracę, ponieważ może dojść do wypadku.

Praca z HDS-ami – o czym pamiętać?

Osoba obsługująca HDS powinna przede wszystkim dobrze wypoziomować dany pojazd do powierzchni, na której jest ustawiony. Należy uwzględnić wszystkie maksymalne pochylenia HDS-u, oczywiście odpowiednia specyfikacja powinna znajdować się w instrukcji obsługi lub bezpośrednio u producenta. Jeżeli podłoże jest zbyt miękkie lub też nierówne i nie można dobrze wypoziomować żurawia, należy zastosować specjalne stabilizatory i podkładki, dzięki którym pojazd będzie stał stabilnie. 

Teren, na którym operator będzie obsługiwać żurawia HDS, powinien być odpowiednio oznakowany. Osoby trzecie nie powinny znajdować się w pobliżu maszyny, ponieważ może dojść do wypadku. Nie da się ukryć, że strefa pracy samochodu również powinna być odpowiednio oznaczona tak, aby nie było wątpliwości, że wejście dla osób trzecich na ten teren jest zabronione. Tuż przed uruchomieniem żuraw musi mieć włączone światła ostrzegawcze i zaciągnięty hamulec ręczny. Operator HDS powinien zostać wyposażony w odpowiednie obuwie, kask ochronny oraz wygodną odzież roboczą. Warto również pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu kół.

Przepisy BHP a obsługa HDS-u

Operator żurawia HDS musi przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno przed rozpoczęciem przeładunku, w trakcie, jak i po jego zakończeniu. Osoba, która obsługuje żurawia, musi wiedzieć, że naraża nie tylko siebie, ale także osoby, które mogą znajdować się wokół, dlatego powinna być uważna i czujna. Poniżej znajduje się kilka przykładowych czynności zabronionych podczas pracy samochodem HDS. Warto je zapamiętać.

Czynności zabronione:

  • Korzystanie z urządzenia niesprawnego bądź niedopuszczonego do eksploatacji przez UDT,
  • Korzystanie z urządzenia na źle przygotowanym terenie ,
  • Przeprowadzanie prac bez rozstawionych podpór żurawia lub zbyt blisko linii energetycznych czy budynków,
  • Podnoszenie danego ładunku bez znajomości jego masy lub przenoszenie ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig sprzętu,
  • Przenoszenie ładunków nad ludźmi lub kabiną operatora.

Aby móc obsługiwać samochody typu HDS, należy przede wszystkim mieć odpowiednie uprawnienia, a także przestrzegać przepisów BHP. Praca maszyny typu HDS określona jest pewnymi regułami, które należy spełnić, aby była ona przeprowadzona zgodnie z prawem. Istnieje także szereg czynności zabronionych podczas pracy maszyną HDS. Warto je znać!