W ostatnim czasie dużo mówi się o łańcuchach dostaw – które niestety ze względu na aktualną sytuację postpandemiczną i geopolityczną są często przerywane. W zgodzie z definicją łańcuch dostaw to uporządkowany zbiór jednostek odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję dóbr. Dziś opowiemy o jego dwóch bardzo ważnych ogniwach – magazynach i centrach logistycznych. Czym różni się centrum logistyczne od magazynu? Na czym polega technika cross docking? Zapraszamy do dalszej lektury!

Rodzaje magazynów w transporcie

Magazyn służy do magazynowania dóbr. Taki obiekt musi być dostosowany do rodzaju towaru, który jest w nim przechowywany. Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje magazynów:

  • Magazyny otwarte – magazyny na otwartej przestrzeni, służące na przykład do magazynowania drewna lub kamienia.
  • Magazyny półotwarte – zadaszone obiekty z dwiema lub trzema ścianami. Przechowuje się w nich dobra wrażliwe na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, których przechowywanie wymaga stałego dopływu świeżego powietrza.
  • Magazyny zamknięte – na przykład silosy zbożowe lub jedno i wielokondygnacyjne budynki magazynowe.
  • Magazyny specjalne – na przykład zbiorniki na gaz lub ropę.

Magazyn a centrum logistyczne

Dobra w centrach logistycznych są składowane podobnie jak w magazynach – zazwyczaj jednak wyłącznie na czas  potrzebny do przeprowadzenia procesów logistycznych,  które przygotują je do dalszej dystrybucji. Na czym może polegać taki proces logistyczny? Posłużymy się przykładem – powiedzmy, że do centrum logistycznego trafia partia ekspresów do kawy, która została przesunięta z rynku hiszpańskiego na rynek polski. W takiej sytuacji w centrum logistycznym wymienia się instrukcje obsługi na te pisane w języku polskim, dokleja etykiety na kartonach i przeprowadza inne prace przystosowujące produkt do sprzedaży na danym rynku. Przeprowadzenie wspomnianych prac w centrum logistycznym zamiast w siedzibie producenta sprawia, że droga produktu do odbiorcy końcowego może być krótsza nawet o tysiące kilometrów.

To jeden z wielu procesów, jakie przeprowadza w centrach logistycznych, innym może być dostosowanie opakowań zbiorczych czy przeładunek produktów. Ogólne założenie jest takie, że działalność centrum logistycznego ma przyspieszać dostawy dóbr poprzez realizację możliwych do wykonania procesów związanych z transportem, dystrybucją i sprzedażą. W tym miejscu przechodzimy do kolejnego ważnego terminu, jakim jest cross docking.

Cross docking – co to jest?

W myśl metody cross dockingu przeprowadza się tak zwany przeładunek kompletacyjny – w jego ramach wszystkie produkty są zaraz po przyjęciu przygotowywane do dalszej wysyłki i kierowane do kolejnego ogniwa w łańcuchu dystrybucyjnym. Rola centrów logistycznych w cross dockingu jest niezwykle ważna, ponieważ jednostki tego typu mają odpowiednio rozbudowane zaplecze pozwalające na szybkie przystosowanie towarów do rynku, na który zostają skierowane oraz ich sprawny przeładunek. Eliminacja lub znaczne skrócenie etapu magazynowania ma wiele zalet – takich jak między innymi redukcja kosztów związanych z przechowywaniem, ograniczenie powierzchni magazynowej czy przyspieszenie całego procesu dostawy.