Popups

Drogi użytkowniku!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STANISŁAW RACZKO TRANS-RACZEK z siedzibą w Warszawa, ul. Dymna 3a, 02-411 Warszawa, NIP: 5222441629. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w cel-u(ach) wskazanych powyżej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz trwałego usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie może uniemożliwiać odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.