Czym jest transport ponadgabarytowy i jakie przepisy go regulują? Jest to transport ładunków, których co najmniej jeden z parametrów przekracza normy zawarte w ustawie o ruchu drogowym. Dziś postaramy się w prosty, nieco bardziej przyswajalny niż zapisy prawne sposób, przekazać Wam podstawowe informacje związane z transportem ponadgabarytowym. Co uznajemy za ładunek ponadgabarytowy i jak od strony logistycznej przygotować się do realizacji transportu nienormatywnego? Szczegółowe informacje poznasz w poniższym tekście!

Ładunek ponadgabarytowy – definicja

Jaki ładunek uznaje się za ponadgabarytowy? W zgodzie z polskim prawem dopuszczalne parametry zestawu wraz z ładunkiem nie powinny przekraczać 16,50 metra długości, 2,55 metra szerokości (jeśli szerokość pojazdu wynosi 2,55 metra, to szerokość zestawu wraz z ładunkiem, może wynieść maksymalnie 3 metry, jednakże ładunek może wystawać z każdej strony na maksymalnie 23 centymetry), jego wysokość nie przekracza 4 metrów, a waga 40 ton. Jako ładunek nienormatywny (ponadnormatywny, wielogabarytowy, ponadgabarytowy), uznajemy każdy ładunek, którego jeden z parametrów przekracza te zawarte powyżej. Wśród najczęściej transportowanych ładunków ponadnormatywnych możemy wymienić maszyny budowlane i rolnicze, urządzenia produkcyjne, czy elementy konstrukcyjne.

Transport nienormatywny

Przy opracowywaniu całego procesu logistycznego związanego z transportem, należy wziąć pod uwagę nie tylko gabaryty samego ładunku, lecz jego wymiary i wagę wraz z pojazdem. Prawo polskie określa dopuszczalną szerokość całego zestawu i na tej podstawie ładunek określa jako ponadgabarytowy. Mowa jest tutaj więc nie tyle o ładunku nienormatywnym, co o pojeździe nienormatywnym. Osoba kierująca pojazdem nienormatywnym, zobowiązana jest posiadać przy sobie i okazać uprawnionym organom stosowne zezwolenie.

Transport nienormatywny – zezwolenia

W zależności od wymiarów oraz wagi danego zestawu wraz z ładunkiem zostanie on przydzielony do danej kategorii. Zezwolenie na przejazd w zależności od przydzielonej kategorii wydaje zarządca drogi, starosta, Naczelnik Urzędu Celnego, lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W wypadku transportu międzynarodowego należy również wziąć pod uwagę przepisy drogowe obowiązujące w krajach, przez które planujemy transportować ładunek. 

Kluczową dla powodzenia całego przedsięwzięcia kwestią, jest analiza planowanej trasy transportu ładunku oraz określenie ewentualnych przeszkód. Ostre zakręty, ronda, mosty o nieodpowiedniej nośności, czy zwężenia na drogach – to przeszkody, które najczęściej mogą stanowić utrudnienie dla danego transportu. Pamiętajmy, że każda występująca na trasie przeszkoda, może spowodować opóźnienia w transporcie oraz generować niepotrzebne koszta, może więc lepiej realizację całego przedsięwzięcia powierzyć ekspertom?

TRANS-RACZEK – transport nienormatywny 

Jako TRANS-RACZEK realizujemy usługi transportu wielogabarytowego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i na podstawie wieloletniego doświadczenia. Z nami transport nawet najbardziej nietypowych ładunków, przebiega sprawnie, bezpiecznie i terminowo. Specjalizujemy się w opracowywaniu i realizacji całego procesu logistycznego dla transportu danego ładunku. W naszej flocie posiadamy między innymi pojazdy z hydraulicznym dźwigiem samochodowym, tak zwane samochody ciężarowe HDS. Nasz zespół ma szerokie kompetencje w zakresie opracowywania logistyki transportu ładunków nienormatywnych. Zobacz jak wiele czasu i nerwów możesz zaoszczędzić, pozostawiając realizację usługi transportu w naszych rękach. Zapraszamy do kontaktu!